Avtroppende Brigadesjef kommer til Kristiansand

Brigader Eldar Berli har gått av som Brigadesjef og startet i ny jobb hos FFI. Han kommer til Offisersmessa på Gimlemoen onsdag 18 april kl 19.00 for å holde foredrag om Brigaden i Nord Norge, strategi fremover og landmakten.

Møt opp !

Program våren 2016

Her er vårens program for Brig vet foreningen sørlandet og de som er tilsluttet KMS (Kristiansand Militære Samfunn):

MANGE INTERRESSANTE FOREDRAG:

Torsdag 14.april kl 1900:
Foredrag:GIHV, Generalmajor Tor Rune Raabye
Tema: Status HV, og andre aktuelle tema.
Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Pause med lett servering. Spørsmålsrunde etter pausen.
Arrangør:KFF.

19 april kl.19.00
Sted: Orlogsstua i Nodeviga
Hva: Foredrag om Batterie Vara og andre tyske kystfort under krigen
Foredragsholder er Endre Wrånes fra Vest-Agder museet. Det er Kristiansand Orlogsforening som står for arrangementet, men det er i samarbeid med Kristiansand Militære Samfunn og dermed er alle medlemmer av Forsvarsforeningen også invitert. Velkommen!

2. mai:
Sverre Diesen om FMR i Arendal. Mer info kommer.
Arr: Arendal FF.

19. mai kl 18.00:
Møte i lokalforeningen. Info om årets landsmøte og saker derfra.
Vår representant Stein A. Juul informerer.

19 mai kl 1900:
Foredrag om etterretning/sikkerhet. Foredragsholder Oblt Ole Anders Øie fra FOH.
Arr: Brig N vet forening.

2. juni kl 1800.
Sommeravslutning med bespisning.
Arr: NVIO. Info om foredrag senere.

Årsmøte gjennomført

Nytt flagg til lokallaget

årsmøte i lokalavdelingen Sørlandet ble vel gjennomført onsdag 16 mars kl 18.00 i Offisersmessa Gimlemoen.

Referat fra årsmøte i Brigadeveteranforeningen sørlandet onsdag 16 mars kl 18.00 på Offisersmessen Gimlemoen

 

AGENDA

Valg av dirigent/ordstyrer          

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
 2. Årsmelding  
 3. Regnskap  
 4. Budsjett  
 5. Innkomne saker  (sakene til landsmøte blir gjennomgått)
 6. Valg 

Leder, Jørn Kildedal åpnet årsmøte og ønsket velkommen.

 

 1. Stein A Juul ble valgt til dirigent/ordstyrer
 2. Innkalling og dagsorden ble godkjent
 3. Leder, Jørn Kildedal , gikk igjennom årsmeldingen med kommentarer underveis.
 4. Kasserer, Stein A. Juul, gikk igjennom regnskapet med kommentarer og forventet budsjett for 2016.
 5. Budsjett med forventede inntekter og utgifter ble gått igjennom
 6. Det var ingen innkomne saker. Sakene til landsmøte var ennå ikke mottatt, men vil bli gjennomgått av Sørlandet sin representant, Stein A. Juul etter landsmøte som er satt til 27 april på Setermoen.
 7. Det var ingen på valg denne perioden, men sekretærstillingen er fortsatt vakant, og forslag/frivillige mottas med takk.

  

Jørn Kildedal

referent

 

Svein Roald Hansen (AP) og Christian Tybring-Gjedde (FRP)

Torsdag 12 nov var det tid for å diskutere FMR i Offisersmessen Gimlemoen og Stortingsrepresentantene og medlemmer av Utenriks og Forsvarskomiteen Svein Roald Hansen (AP) og Christian Tybring-Gjedde (FRP) deltok i debatten og forklarte hvordan komiteen jobbet og svarte på spørsmål mv. En meget interessant kveld som vi håper påvirket representantene.

 

Landsmøte vel gjennomført 9 april

Torsdag 9. april ble Brigadeveteranforbundets 12. landsmøte avholdt på Setermoen. Forbundets nye president er Tore Kulsli, og Svein Sæther overtar som visepresident. Brigadesjef Eldar Berli besøkte landsmøtet og holdt et interessant foredrag om Brigade Nord. (samme som han holdt på Gimlemoen)

Landsmøtedeltakerne deltok også under 75-årsmarkeringen av Tysklands angrep på Norge 9. april 1940, på Lapphaugen. Der holdt Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Rune Jakobsen, tale og la ned krans på minnesmerket for general Carl Gustav Fleischer. På kvelden samlet delegater, styremedlemmer og innbudte gjester seg i den nye spisemessa i Setermoen leir, til landsmøtemiddag.

Fredag deltok delegatene sammen med deler av styret under foredagene arrangert av Luftmilitært samfund i Istindportalen i Heggelia; Luftforsvaret av Norge 9. april 1940 - et varslet nederlag? En stor takk til vår generalsekretær Bjørnar Nicolaisen, som hadde jobbet mye for å legge til rette for årets landsmøteprogram. Delegater, gjester og våre styremedlemmer takkes også for alle bidrag under disse dagene i Indre Troms.