Valg på årsmøte 25 mars 2015

Leder: Jørn Kildedal     jorn.kildedal@getmail.no   Gjenvalg          Tlf  990 45612

Nestleder: Håkon Fuglestad  h.fuglestad@live.no  Gjenvalg           Tlf   38390407   948 46685

Kasserer: Stein Anton Juul   steinjuul@hotmail.com   Gjenvalg       Tlf   489 93705

Sekretær:   VAKANT