Foredrag med Aldrimer.no

Torsdag 21 sept kl 19.00 kommer Journalist Ole Dag Kvamme fra nettstedet Aldrimer.no og forteller oss litt om hvordan de jobber med kritisk journalistikk i forhold til Norges Forsvar og sikkerhet. Han vil også komme inn på noen aktuelle saker.
Det blir en spørsmålsrunde etter foredraget og vi byr på litt lett servering i pausen.
Møtet er åpent for alle, og er som vanlig i Offisersmessa på Gimlemoen
Velkommen!!

Forsvarspolitisk debatt tirs 29 aug

Tirsdag 29 august blir det forsvarspolitisk debatt i Offisersmessa på Gimlemoen. Nærmere invitasjon og info kommer.

Program for høsten 2017

Program for høsten 2017 er under utarbeidelse.

Vi regner med det blir med om Landmaktsutredningen, høstens valg og Forsvarets prioritering, samt artilleriets historie og fremtid.

 

Program for våren 2017

Torsdag 20 januar: Oberst Bjørn Siljebråten snakker om HV 08 sine utfordringer, samt angrepet på "Banken" i Majmane

Torsdag 16 februar: Major Christer de Lange holder foredrag om Cyberforsvaret.

En gang i mars: Info om Landmaktsutredningen. Dato kommer senere

Torsdag 20 april: Artilleriets historie og fremtid

Alle foredragene foregår på Offisersmessa Gimlemoen kl 19.00 hvis ikke annet er informert.

Program for våren 2017 på gang

Det jobbes nå med programmet for våren 2017. Vi vet at det blir foredrag om Cyber Forsvaret torsdag 16 feb og om Artilleriets historie og fremtid torsdag 16 mars. Nærmere info kommer når programmet er ferdig spikret.

Ønsker dere alle en God og fredfull Jul, og et kanongodt Nytt År !

Program for høsten 2016

Nå er programmet for høsten 2016 klart, og det starter torsdag 15 sept med besøk av ny HV sjef for HV 08.

Torsdag 15. Sept kl 1900: Heimevernet: Fra Distriktsjefens perspektiv. Ny Distriktssjef Oberst Bjørn Siljebråten forteller oss om status og fremtid for HV08 og oppdaterer oss på andre aktuelle saker. Tekn arr: KFF

Torsdag 20. Okt kl 1900: Finlands Forsvar. Ved Forsvarsattache Oblt Janne Sarpoma. Finland har mye lavere Forsvarsbudsjett enn Norge, men får allikevel mer ut av kronene. Vi får høre hvordan. Tekn arr: KFF

Torsdag 17. Nov kl 1900: Brigade Nord i lys av Langtidsplanen. Ved Brigader Eldar Berli, Sjef Brig N. Vi får en status og fremtidsutsikter for Brigade Nord. Tekn arr: Brig Vet for.

Torsdag 1. Des kl 1800: Juleavslutning. Vi samles til et hyggelig juleselskap med Lises deilige julemat. Vi avslutter med lotteri og sosialt samvær. Mer info om påmelding etc senere. Tekn Arr: NVIO og KMS

 

Alle arrangementene finner sted på Offisersmessen og er åpne for alle interesserte.

Program for våren 2016

Her er vårens program for Brig vet foreningen sørlandet og de som er tilsluttet KMS (Kristiansand Militære Samfunn):

MANGE INTERRESSANTE FOREDRAG:🙂

Torsdag 14.april kl 1900:
Foredrag:GIHV, Generalmajor Tor Rune Raabye
Tema: Status HV, og andre aktuelle tema.
Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Pause med lett servering. Spørsmålsrunde etter pausen.
Arrangør:KFF.

19 april kl.19.00
Sted: Orlogsstua i Nodeviga
Hva: Foredrag om Batterie Vara og andre tyske kystfort under krigen
Foredragsholder er Endre Wrånes fra Vest-Agder museet. Det er Kristiansand Orlogsforening som står for arrangementet, men det er i samarbeid med Kristiansand Militære Samfunn og dermed er alle medlemmer av Forsvarsforeningen også invitert. Velkommen!

2. mai:
Sverre Diesen om FMR i Arendal. Mer info kommer.
Arr: Arendal FF.

19. mai kl 18.00:
Møte i lokalforeningen. Info om årets landsmøte og saker derfra.
Vår representant Stein A. Juul informerer.

19 mai kl 1900:
Foredrag om FOH sin organisering og dagens Trusselvurdering. Foredragsholder Oblt Ole Anders Øie fra FOH.
Arr: Brig N vet forening.

2. juni kl 1800.
Sommeravslutning med bespisning.
Arr: NVIO. Info om foredrag senere.

Årsmøte ons 16 mars 2016

Årsmøte i avde sørlandet holdes ons 16 mars. Innkalling er sendt på mail.

Innkalling til årsmøte i lokalforeningen onsdag 16 mars kl 18.00 på Offisersmessen Gimlemoen

 AGENDA

  1. Valg av dirigent/ordstyrer          
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden  
  3. Årsmelding  
  4. Regnskap  
  5. Budsjett  
  6. Innkomne saker  (sakene til landsmøte blir gjennomgått)
  7. Valg 

 

Styret 

Høstens program 2015

Høstens program er som følger: 

Tirsdag 10 november kl 1900: Kristiansand Orologsforening avholder møte i Orlogsstua, Vest-Agder Museets aktivitetsbygg i Nodeviga.

Stabssjefen I Sjøforsvarsstaben, flaggkommandør Nils A Stensønes, vil orientere oss om Forsvarssjefens fagmilitære råd, med spesiell vekt på hvilke konsekvenser dette kan få for Sjøforsvaret.

Han vil knytte noen kommentarer til Sjøforsvarets betydelige økning i samarbeidet med Royal Navy innen UVB, fregatt, korvett, logistikkfartøy og den nye Joint Expeditionary Force (Britisk ledet.)

Kvelden innledes med en 30 min dokumentar om Kongen og Marinens evakuering til England i junidagene 1940.

Medlemmer av KMS tilsluttede foreninger er velkomne. Enkel servering. Av hensyn til servering og plass ber vi om påmelding innen fredag 6. nov. til sekretæren Thor Eickstedt, tlf 917 07 986, email tvi-e@online.no  

 

Torsdag 12 november kl 1800: KMS i samarbeid med Kristiansand Forsvarsforening arrangerer politisk møte om Forsvarssjefens Militærfaglige Råd. Vi får besøk av Svein Roald Hansen (AP) og Christian Tybring-Gjedde (FrP) som begge er medlemmer av Stortingets Utenriks- og Forsvarskomitee. Her vil vi belyse de politiske sidene av behandlingen av saken og diskutere FMR med dem. Dette er en utmerket anledning til å fortelle våre sentrale politikere hva vi som Forsvarsvenner mener om FMR og hva slags forsvar vi ønsker oss av dette landet. Vi i KMS tror at dette blir årets viktigste møte, for her har vi en unik mulighet. Vi kommer tilbake til sted for arrangementet.

 

Torsdag 3 desember kl 1800: Juleavslutning med julemat. Foredragsholder ikke klar enda. Etter foredraget blir det ribbe og pinnekjøtt med tilbehør, samt dessert fra Lises kjøkken. Deretter sosialt samvær i salongen.

 

Torsdag 17 desember kl 1600: Julebordscruise med Superspeed 1 tur/retur Hirtshals. Julebord på turen ned og hygge i baren på turen hjem. Alle medlemmer av KMS tilsluttede foreninger er hjertelig velkommen. Her vil det bli påmelding og egenandel som ikke er helt klart enda. Erling er kontaktperson.

 

Nærmere invitasjon og info om de enkelte foredrag mv vil komme i e-post når det nærmer seg.

Er det ønsker/tanker om et eget arrangement for vår lokalavdeling, så kom gjerne med innspill, så ser vi i styret hva vi kan få til.

Følg også med på vår hjemmeside:

http://brigvetsor.123hjemmeside.no/

Sentralt:http://www.brigadeveteran.org/

Program våren 2015 sammen med Kristiansand Militære Samfunn

Vårens program sammen med KMS er som følger:

 

Torsdag 16 april

Foredragsholder: Rolf Bakken

Tema: Kjeviks historie

Sted: Messe 1, Kjevik

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: Forsvarets Seniorforbund, avd Kjevik

 

Torsdag 21 mai

Foredragsholder: Distriktssjef Geir Ellingsen, Sivilforsvaret

Tema: Sivilforsvaret og den sivile beredskap

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1900

Teknisk arr: NROF Kristiansand

 

Torsdag 4 Juni

Sommeravslutning med bespisning

Foredragsholder: Kommer senere

Tema: Kommer senere

Sted: Offisersmessen Gimlemoen

Tid: Kl 1800

Teknisk arr: NVIO Kristiansand

Annet: Det vil bli bespisning og sosialt samvær etter foredraget. Påmelding nødvendig. Egenandel, trolig 100 kr/pers.

 

Til alle foredragene vil det bli sosialt samvær med litt enkel servering.

Brigadesjefen orienterte om Brigade Nord

Sjef HV 08, Brigadesjef, Ordfører med frue

Torsdag 19 feb kl 19.00 kom Brigadesjef, Brigader Eldar Berli, til Kristiansand og Offisersmessa på Gimlemoen. Han holdt foredrag om Brigade Nord sin status og utvikling sett opp mot dagens politiske og militære situasjon. Sjef Agder og Rogaland HV distrikt 08, Oberst Tor Mjelstad, Ordfører Arvid Grundekjøn med kone, samt representant fra FOH, tidligere Krigsskole sjefer og tidligere sjef HV 07 mfl var også tilstede.

Totalt var det møtt nesten 40 stk som fikk gleden av høre på Brigadesjefen og den store utviklingen som har vært de siste årene. 

At Brigade Nord opererer i hele landet og flere steder utenlands, var nok nytt for mange.

Etter foredraget var det sosial samling i den nye salongen med rundstykker, kaffe og kake. Alle som ville kunne også stille spørsmål til Brigadesjefen, og arrangementet ble avsluttet kl 21.30.

 Se flere bilder i fotoalbumet 🙂

 

 

Årsmøte i mars 2015

Vi planlegger årsmøte i mars 2015. Dato avhenger av når vi får landsmøtesakene tilsendt, slik at vi kan informere og diskutere disse.

Brigadesjefen kommer torsdag 19 feb 2015

Torsdag 19 feb 2015 har Brigadesjefen for Brigaden i Nord Norge meldt sin ankomst til Offisersmessen brakke 084 på Gimlemoen. 

Han vil si litt om Brigaden i Nord Norge sin nåværende situasjon og organisasjon, samt tanker om Brigadens fremtid sett i lys av de siste tiders utvikling.

Møt opp og få med deg hva som rører seg i Brigaden i Nord Norge og Forsvaret generelt.

 

 

Aktiviteter høsten 2014 under planlegging

Vi planlegger nå mulige aktiviteter for høsten 2014. Mail blir sendt ut når det foreligger, men kom gjerne med tips.🙂

Planlagte aktiviteter våren 2014

Her kommer plan for aktiviteter våren 2014

Vårt første medlemsmøte blir etter påske hvor vi planlegger den videre aktivitet.

Medlemsmøte i mai

Neste medlemsmøte blir onsdag 14 mai kl 17.00. Invitasjon er sendt ut.

 

Sommeravslutning Kristiansand Militære Samfunn 12 juni

Se vedlagte invitasjon og meld deg på:

Vær hilset!

 

Torsdag 12 juni kl 1800 arrangerer NVIO og KMS sommeravslutning på Offisersmessen.

Tradisjonen tro starter vi med et foredrag. Denne gang med tittelen"Marinejegerkommandoens erfaringer i Afghanistan og veteranarbeidet i Sjøforsvaret". Foredragsholder er Kommandørkaptein Arild EDINSEN og foredraget starter kl 1800 og deretter vil det bli bespisning. På menyen står svinefilet og oksefilet med tilbehør. Deretter karamellpudding og Dronning Maud Fromasj til dessert. Kaffe og sosialt samvær i salongen etterpå. Det blir loddsalg til inntekt for Veteranhjelpen. Husk påmelding innen 9 juni til Oddbjørn på tlf 93248891. Egenandel på 100 kr betales ved ankomst. Vi gleder oss til å se deg!

 

Vennligst spre denne informasjonen til medlemmene i din forening.

 

Jeg legger også ved oppdatert adresseliste for KMS. Vennligst sjekk over og meld tilbake til meg om noe skulle være feil.

 

 

Ha en fortsatt fin dag

 

Med vennlig hilsen

Kristiansand Militære Samfunn

Kristiansand Forsvarsstiftelse Gimlemoen

 

Erling Stausland

Formann

Mobil    91 31 79 46