Hvem, hva, hvor og hvorfor

Brigadeveteranforbundet avd Sørlandet er en lokalforening av Brigadeveteranforbundet. Våre medlemmer har tjenestegjort i Tysklandsbrigaden eller Brigaden i Nord Norge. 

Veteranforbundet er en parti-politisk nøytral organisasjon som har til formål å: 

a)     Holde i hevd Brigaden i Nord-Norges historie, kultur og tradisjoner.  Herunder; sørge for at minnet etter de som har omkommet under sin tjeneste i  Brig N, følges opp, samt en verdig ivaretakelse av  brigadens ettermæle, minnematerialer og gjenstander som kan ha verdi for ettertiden.

 b)    Bevisstgjøre medlemmene på å ivareta den felles, verdifulle erfaringen fra tjenestetiden ved Brig N.

 c)     Ved sosiale samlinger,  foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteranene.

 d)    Gjennom aktiv kontakt, innhente og spre informasjon om forsvarets utvikling generelt og Hæren spesielt.

 e)     Utgi medlemsblad .

Vi har tilholdsted i den gamle Offisersmessen (Br 084) på Gimlemoen, sammen med bl.a NVIO og andre militærhistoriske foreninger.